13308232_1141851399211072_1361067419951928216_o.png

Γειά σας αγαπητοί φίλοι!

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο των φίλων της Εύβοιας! Εδώ, μοιραζόμαστε σημαντικές ειδήσεις, πολιτιστικά δρώμενα και κάθε λογής χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την όμορφη Εύβοιά μας και τους ανθρώπους της.

Οι δυσκολίες στον (σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως 30/09/2019) Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Οι δυσκολίες στον (σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως 30/09/2019) Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Αναλυτικά η κατάσταση ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, στην ακόλουθη ανακοίνωσή του, όπως δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του:

Τρίτη, 02 Απριλίου 2019 13:49 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 04 Ιανουαρίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ σχετικά με την εξέλιξη του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ενημερώνουμε τους πολίτες, ότι:

1. Για τέταρτη (4η) συνεχή χρονιά καθυστέρησε παράνομα η ψήφιση και έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου, κατά παράβαση του άρθρου 77, του ν.4172/2013 και των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών

2. Από τη Δευτέρα 01/04/2019 ο Δήμος μας έχει τεθεί σε παύση πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 160, του ν.3463/2006, με ότι συνεπάγεται σε βάρος της λειτουργίας του Δήμου, των πολιτών, της Δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πολιτικής προστασίας και των καθημερινών αναγκών των πολιτών.

Είναι η δεύτερη (2η) φορά, μετά το έτος 2017, που ο Δήμος μας τίθεται σε παύση πληρωμών.

3. Με την αριθμ. 10/19-02-2019 (ΑΔΑ: 9ΞΨ2ΩΛ5-Γ3Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2019 με έλλειμμα #950.655,27# € (συνημμένο 1) και στάλθηκε για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Το έλλειμμα αυτό προήλθε από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κατασχέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου για δαπάνες που δημιουργήθηκαν την περίοδο 2002 - 2014 χωρίς να έχει τηρηθεί από το Δήμο η νόμιμη διαδικασία, καθώς και από παρακράτηση δαπανών του ΦοΔΣΑ από τον πολλαπλό λογαριασμό της Δ.Ε.Η. για τα ανταποδοτικά τέλη έτους 2018.

Επίσης, εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις για δαπάνες που γεννήθηκαν την ίδια ανωτέρω περίοδο 2002 – 2014, οι οποίες εκτιμώνται πάνω από #300.000# €.

4. Με το αρ.πρωτ.: 633/34579/22-03-2019 έγγραφο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας επέστρεψε τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2019, λόγω κατάρτισης μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. (συνημμένο 2)

5. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ο Δήμος μας από 01/04/2019 να μην μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, λόγω μη εγκεκριμένου Προϋπολογισμού για το έτος 2019 και να εμποδίζεται η διαδικασία υλοποίησης των προγραμματισμένων και σε εξέλιξη έργων αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές του Δήμου από τη θεομηνία του κυκλώνα «Ζορμπά» και είναι επισφαλής η απορρόφηση του ποσού των #2.450.000# € της χρηματοδότησης των έργων αυτών, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος μας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας μέχρι 30/09/2019, σύμφωνα με τις αρ.πρωτ.: 1941/19-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΑ746ΜΚ6Π-4ΣΚ) & 2228/19-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΒΦ46ΜΚ6Π-2ΩΘ) αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (συνημμένα 3 & 4), κατόπιν του με αρ.πρωτ.:1644/20-02-2019 εγγράφου του Δημάρχου για παράταση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου. (συνημμένο 5)

Επιπλέον, κινδυνεύουν να μην αξιοποιηθούν πλήρως τα διατιθέμενα ποσά από το Υπουργείο Εσωτερικών των προγραμμάτων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και άλλων χρηματοδοτούμενων σε εξέλιξη προγραμμάτων.

6. Για όλα τα ανωτέρω προβλήματα, ο Δήμαρχος προληπτικά και έγκαιρα έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες με το αρ.πρωτ.: οικ.1138/05-02-2019 έγγραφό του. (συνημμένο 6)

7. Ο Δήμος μας δεν θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα αυτό, εάν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εφάρμοζε το νόμο (άρθρο 77, ν.4172/2013) καθόσον υπήρχε εγκεκριμένο σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2019 από το Παρατηρητήριο και είναι βέβαιο ότι θα είχαμε εγκεκριμένο Προϋπολογισμό έτους 2019 το αργότερο μέχρι 31/12/2018, ώστε από την 01/01/2019 να ισχύει ο Προϋπολογισμός έτους 2019 για την ομαλή λειτουργία του Δήμου προς όφελος των πολιτών.

8. Για την αντιμετώπιση της όλης κατάστασης, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα όργανα του Δήμου έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την κάλυψη του ελλείμματος και την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα και με το ανωτέρω έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (συνημμένο 2).

Λίμνη, 02/04/2019

Ο Δήμαρχος

Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Χρήστος Καλυβιώτης
Attachments:FileΠεριγραφήLast modified📷ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1.pdf 02/04/2019 14:18📷ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2.pdf 02/04/2019 14:18📷ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3.pdf 02/04/2019 14:18📷ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4.pdf 02/04/2019 14:08📷ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5.pdf 02/04/2019 14:07📷ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 6.pdf 02/04/2019 14:07

Πηγή Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Σήμερα και αύριο τα «ΚΟΡΦΙΑΤΕΙΑ 2019»

Σήμερα και αύριο τα «ΚΟΡΦΙΑΤΕΙΑ 2019»

Ανοιχτά αυτό το ΣΚ Δημαρχεία και ΚΕΠ..

Ανοιχτά αυτό το ΣΚ Δημαρχεία και ΚΕΠ..