13308232_1141851399211072_1361067419951928216_o.png

Γειά σας αγαπητοί φίλοι!

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο των φίλων της Εύβοιας! Εδώ, μοιραζόμαστε σημαντικές ειδήσεις, πολιτιστικά δρώμενα και κάθε λογής χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την όμορφη Εύβοιά μας και τους ανθρώπους της.

Ψήφισμα Δ.Σ. Χαλκίδας για οριοθέτηση Αρχαιολογικού Χώρου Αυλίδας

Ψήφισμα Δ.Σ. Χαλκίδας για οριοθέτηση Αρχαιολογικού Χώρου Αυλίδας

Μόλις λάβαμε το ακόλουθο δελτίο τύπου του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά... "Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας για την οριοθέτηση του Αρχαιολογικού Χώρου Αυλίδας

“Η οριοθέτηση του Αρχαιολογικού Χώρου Αυλίδας, που επιδιώκει το Υπουργείο Πολιτισμού, θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το δεδομένο αναπτυξιακό περιβάλλον στο οποίο τοποθετείται ο
Αρχαιολογικός Χώρος, καθώς και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Αυλίδας, το οποίο οριοθετεί
τον αρχαιολογικό χώρο σε εναρμόνιση με την υφιστάμενη χωροθέτηση σημαντικών και
προϊσταμένων, του Γ.Π.Σ., παραγωγικών μονάδων που έχουν συμβάλλει στην οικονομική
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής”.
Τα παραπάνω περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, σε ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, στη συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου 2018. Τονίζεται ακόμη ότι η
μεταβολή των όρων, που έθεσε το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Αυλίδας, σε βάρος της υφιστάμενης
χωροθέτησης βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής, με πολυάριθμες θέσεις
εργασίας, θα επιφέρει ακόμη δυσμενέστερες συνέπειες στην τοπική οικονομία, οδηγώντας
εκατοντάδες εργαζόμενους στην απώλεια της εργασίας.
Αναλυτικότερα στο ψήφισμα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία,
προτείνονται τα εξής:
 Η προστασία και ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Αυλίδας αποτελεί σταθερή και
διαρκή απαίτηση του Δήμου Χαλκιδέων και προς αυτή την κατεύθυνση η εκδήλωση εκ μέρους της
Πολιτείας πρωτοβουλιών ή η λήψη αποφάσεων που στοχεύουν στην προστασία και ανάδειξη αυτού
του παγκοσμίου ενδιαφέροντος αρχαιολογικού χώρου είναι ευπρόσδεκτη.
 Εφόσον η οριοθέτηση του Αρχαιολογικού Χώρου της Αυλίδας αποτελεί μέρος μιας
συνολικής παρέμβασης του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού
Χώρου της Αυλίδας είναι μία θετική θεσμική πρωτοβουλία που έπρεπε να είχε ληφθεί πολλά
χρόνια πριν.
 Η οριοθέτηση όμως αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το δεδομένο αναπτυξιακό
περιβάλλον στο οποίο τοποθετείται ο Αρχαιολογικός Χώρος καθώς, επίσης, και τις προηγηθείσες και εγκεκριμένες πράξεις πολεοδομικού σχεδιασμού όπως το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Αυλίδας, το οποίο οριοθετεί τον αρχαιολογικό χώρο σε
εναρμόνιση με την υφιστάμενη χωροθέτηση σημαντικών και προϋφιστάμενων, του ΓΠΣ,
παραγωγικών μονάδων που έχουν συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής. Η αγνόηση αυτής της αναπτυξιακής πραγματικότητας και ουσιαστικά η ανατροπή
του θεσμοθετημένου ΓΠΣ της Αυλίδας, κατά την γνώμη μας δημιουργεί μεγαλύτερα
προβλήματα από εκείνα που υποτίθεται ότι θα λύσει.
 Περαιτέρω, στο πλαίσιο του δρομολογηθέντος προσδιορισμού, σε καμία περίπτωση δεν θα
πρέπει να ενταχθεί στην οριοθέτηση, χερσαία ή ενάλια έκταση, ευρύτερη του κηρυχθέντος
αρχαιολογικού χώρου με το ΦΕΚ 562/11.8.1970, ο οποίος είναι αρκούντως ικανός για την
προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων.
 Είναι πασιφανές ότι η μεταβολή των όρων, που έθεσε το εγκεκριμένο ΓΠΣ Αυλίδας, σε
βάρος της υφιστάμενης χωροθέτησης βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής,
με πολυάριθμες θέσεις εργασίας, θα επιφέρει ακόμη δυσμενέστερες συνέπειες στην τοπική
οικονομία αλλά και στην κοινωνική συνοχή της περιοχής της Χαλκίδας, οδηγώντας
εκατοντάδες εργαζόμενους στην απώλεια της εργασίας σε μία περιοχή μάλιστα που έχει
υποστεί δραματικά τις συνέπειες της αποβιομηχάνισης και είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία
και την φτώχεια.
 Ούτε ασφαλώς ο εκτεταμένος και μονοσήμαντος χαρακτηρισμός μίας ευρύτερης περιοχής
διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άμεση και αποτελεσματική προστασία και
ανάδειξη του ήδη προσδιορισμένου αρχαιολογικού χώρου, ιδίως όταν θα έχει προκαλέσει
τεράστια ζημία στην τοπική ανάπτυξη και θα έχει εκδιώξει πόρους από την περιοχή οι οποίοι
θα μπορούσαν να συνδράμουν στην προστασία και ανάδειξη των παγκοσμίου σημασίας
μνημείων της Αυλίδας.
 Για τους λόγους αυτούς υποστηρίζουμε ότι η προστασία και ανάδειξη του Αρχαιολογικού
Χώρου της Αυλίδας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της Πολιτείας και να συνυπάρxει με
τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και τις αναπτυξιακές υποδομές της περιοχής του
Δήμου Χαλκιδέων.
 Αυτό που προέχει σήμερα δεν είναι ο επαναπροσδιορισμός της οριοθέτησης του
Αρχαιολογικού Χώρου της Αυλίδας, αλλά η ανάδειξη και η προβολή του από το ΥΠΠΟ.
Αυτή την πρωτοβουλία αναμένουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού, το συντομότερο δυνατόν."Πηγή Δήμος Χαλκιδέων

Οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2018

Οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2018

Τα του Καστανόλογγου και σχεδίων διάνοιξης εκεί δασοδρόμων

Τα του Καστανόλογγου και σχεδίων διάνοιξης εκεί δασοδρόμων