13308232_1141851399211072_1361067419951928216_o.png

Γειά σας αγαπητοί φίλοι!

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο των φίλων της Εύβοιας! Εδώ, μοιραζόμαστε σημαντικές ειδήσεις, πολιτιστικά δρώμενα και κάθε λογής χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την όμορφη Εύβοιά μας και τους ανθρώπους της.

Περί Έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση Κρηπίδωσης Προσήνεμου Μώλου Καρύστου»

Περί Έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση Κρηπίδωσης Προσήνεμου Μώλου Καρύστου»

Πριν λίγες ημέρες αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ Ψ9ΒΝΟΞΑΤ-ΔΨΩ) απόφαση (αρ.38) της 5ης συνεδρίασης της ΟΛΝΕ Α.Ε. περί Έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση Κρηπίδωσης Προσήνεμου Μώλου Καρύστου» ως εξής:
"Στη Χαλκίδα, σήµερα την 28η/02/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 µ.µ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού στα Γραφεία της Εταιρείας, µετά από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της µε αρ.εσ. πρωτ. 13ΕΣ Ηµ/νία: 22/02/2018 που επιδόθηκε εµπρόθεσµα και νόµιµα...
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Παπανδρέου Ανδρέας εισάγει προς συζήτηση το θέµα:
Περί Έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙ∆ΩΣΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»
Ο κ Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι κατά την εξέλιξη των εργασιών του εν λόγω έργου κρίθηκε απαραίτητο και συντάχθηκε Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) µετά από αναλυτικότερη επιµέτρηση για να συµπεριλάβει αυξοµειώσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του. Η επιπλέον δαπάνη για κάλυψη των ποσοτήτων που προέκυψαν καλύπτεται από την διάθεση των απροβλέπτων της µελέτης, όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισµού.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη να αποφασίσουν.
Το ∆/κό Συµβούλιο της ΟΛΝΕ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση του Προέδρου του ∆Σ ΟΛΝΕ ΑΕ
2. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου
3. Την Αιτιολογική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.8 (Ν1418/84), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Ν.3669/2008.
Αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙ∆ΩΣΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ΟΛΝΕ

Aς μη κάνουμε ότι δεν βλέπουμε..

Aς μη κάνουμε ότι δεν βλέπουμε..

Στην τελική φάση το έργο ενίσχυσης λιθορριπής του Λιμένα Κύμης

Στην τελική φάση το έργο ενίσχυσης λιθορριπής του Λιμένα Κύμης